گرم نگهداشتن اتاق

خواب نوزادان

خوابی ایمن برای نوزادان

همه در مورد خطرات روی شکم خواباندن نوزاد مطالبی شنیده ایم. خواب روی شکم یکی از عوامل عمده سندرم مرگ ناگهانی نوزادان است. از سال 1990 متخصصین بهداشت توصیه می کنند که از خواباندن نوزاد روی شکم پرهیز کنید، از آن زمان مرگ ناگهانی نوزادان به شکل چشمگیری تا 50 درصد کاهش یافته است. با

بیشتر بخوانید