گریه ی زیاد

اختلال پردازش حسی

اختلال پردازش حسی

تحریک بیش از حد کافی است تا هر کسی را خشمگین و عصبانی کند، اما اگر چز دیگری علت اصلیبد خلقی فرزندتان باشد، چه باید کرد؟ اختلال پردازش حسی به شکل های مختلفی پدیدار می شود. نوزادان در هفته های ابتدایی ورودشان به این جهان مراحل دشوار را سپری می کنند. اختلال حسی بنابراین طبیعی

بیشتر بخوانید