گسیختگی شبکیه

ویترکتومی

ویترکتومی

ویترکتومی نوعی از جراحی چشم است که در برخی از اختلالات شبکیه و زجاجیه انجام می شود. شبکیه بافتی حساس به نور است که در قسمت عقب کره چشم قرار گرفته و زجاجیه ماده ای ضفاف و ژله ای است که بخض میانی چشم را پر می کند. در این جراحی، زجاجیه تخلیه شده و

بیشتر بخوانید