گفتار

تکلم در سالمند

مشکلات تکلم در سالمندان

سالمندان با چه زمینه هایی به مشکلات تکلم دچار می شوند از چه روشهایی باید کمک بگیرند تا دچار این عارضه نشوند پیشنهادات گفتاردرمان ها در این زمینه چیست چه روش هایی در این زمینه باید در نظر بگیرند. آیا تا به حال افرادی رو مشاهده کردید که حتی با وجود تسلط به چندین زبان

بیشتر بخوانید