تگ - گلبول قرمز

دستگاه ادراری

دستگاه ادراری به عنوان یک واحد تصفیه کننده خون در بدن بکار می رود که مواد زائد و آب اضافی را به صورت ادرار از بدن خارج می سازد. دستگاه اداری از یک جفت کلیه، یک جفت حالب ، یک مثانه و یک پیشابراه تشکیل شده است. از آنجایی که دستگاه ادراری خون را تصفیه می کند، وظیفه تنظیم میزان آب بدن و حفظ تعادل مایعات بدن را نیز بر عهده دارد. کلیه ها همچنین هورمونهایی تولید می کنند که یکی از این هورمونها به کنترل فشار خون کمک می نماید. در هر شبانه روز 300 بار تمام خون بدن از کلیه ها عبور کرده و تصفیه می شوند یعنی کلیه ها در هر شبانه روز 1700 لیتر خون تصفیه می کنند. هر عملی که ما در زندگی روزمره خود انجام می دهیم بخاطر واکنش های شیمیایی است که در سلولها ایجاد می شوند به داخل جریان خون ریخته می شوند. برای اینکه بدن ما سالم باقی بماند باید این مواد زائد، تصفیه شده و از بدن خارج شوند. این کار، وظیفه اصلی دستگاه ادراری می باشد.

تصفیه خون و دستگاه ادراری

کلیه ها به آئورت که اصلی ترین شریان بدن می باشد و مستقیماً از قلب بیرون می آید متصل هستند. هنگامی که بدن در حال استراحت می باشد، حدود یک چهارم خونی از قلب تلمبه می شود به کلیه ها می رسد. این خون بعد از این که در کلیه ها تصفیه شد دوباره از  طریق ورید اَجوَفِ تحتانی که بزرگترین ورید بدن می باشد به قلب بر می گردد.

هر کلیه از حدود یک میلیون واحد تصفیه کننده کوچک به نام نِفرون تشکیل شده است. هر نفرون از یک کلاف مویرگی به نام گلومرول و یک لوله دراز و باریک به نام توبول کلیه تشکیل شده است. منافذی که در گلومرولها وجود دارند اجازه می دهند که فقط بعضی از مولکولهایی که در خون وجود دارند از آن عبور نمایند.

برای مثال ، گلبولهای قرمز خون و پروتئین هایی که در خون وجود دارند آنقدر بزرگ هستند که نمی توانند از این منافذ عبور کرده و وارد مایع تصفیه شده بشوند. مولکولهای کوچکتر مثل گلوکز (قندخون) که از این منافذ عبور می کنند دوباره باز جذب جریان خون شده و به خون بر میگردند. درآخر، مایعی که در توبولها باقی می ماند را اصطلاحاً  "ادرار" می نامند که ترکیبی از مواد زائد و سایر موادی که در بدن به آنها نیاز ندارد می باشد.

این تصفیه دائمی و پیوسته خون، نه تنها مواد زائد و مضر را از بدن خارج می سازد بلکه به تنظیم میزان آب بدن نیز کمک می نماید. برای مثال، اگر شما بیش از مقداری که برای بدن لازم است آب بنوشید، این آب اضافی از طریق ادرار از بدن خارج می شود. با اینحال اگر زمانی شکا نیاز به حفظ آب در بدن داشته باشید، کلیه ها تا آنجا که ممکن است کمتر آب را به خارج بدن می فرستند و ادرار را غلیظ تر می کنند. بعلاوه، اگر خون شما خیلی اسیدی و یا خیلی قلیایی شود، کلیه ها با تغییر میزان اسیدیته ادرار، باعث اصلاح آن می شوند.

تولید هورمون از کلیه ها

کلیه ها چند هورمون تولید می کنند که هر کدام دارای نقش متفاوتی می باشد. عمل این هورمونها شامل تحریک تولید گلبولهای خون و کنترل فشار خون با کمک تنظیم جریان خون در شریانها می باشد.

تفاوت های دستگاه ادراری در مردان و زنان

دستگاه ادراری تحتانی در مردان و زنان تفاوتهایی با هم دارند. پیشابراه مردان که از مثانه خارج می شود از غده پروستات هم عبور نموده و هم ادرار و هم منی از طریق آن خارج می گردد. مثانه زنها در زیر رحم قرار گرفته و پیشابراه، ادرار را به سوراخی که در جلوی مهبل قرار دارد می برد. در هر دو جنس عبور ادرار توسط عضلاتی که در گردن مثانه قرار دارد کنترل می شود. طول پیشابراه درآقایان حدود 20 سانتی متر و در خانمها حدود چهار سانتی متر می باشد.

ساختمان دستگاه ادراری

دستگاه ادراری شامل دو کلیه می باشد که هر یک بوسیله یک حالب به مثانه متصل هستند و یک پیشابراه که ادرار را از مثانه به خارج بدن می برد. کلیه ها در پشت شکم و در دو طرف ستون مهره ها قرار دارند. آنها به شکل لوبیا بوده و به رنگ قرمز مایل قهوه ای می باشند و طول انها حدود 10 تا 12.5 سانتی متر و عرضشان حدود 5 تا 7.5 سانتی متر می باشد.

حالبها لوله هایی نازک و عضلانی هستند که طول آنها حدود 25 تا 30 سانتی متر می باشد. مثال یک عضو تو خالی و عضلانی می باشد که در لگن قرار دارد. دهانه خروجی مثانه توسط عضلانی که دور آن را احاطه کرده اند و به کنترل خروج ادرار از آن به پیشابراه کمک می کنند، گرفته شده است.

ساختمان کلیه

هر کلیه دارای سه قسمت یا سه لایه می باشد:

 • کورتکس
 • مدولا
 • لگنچه کلیه

کورتکس، لایه بیرونی کلیه می باشد و حاوی واحدهای تصفیه کننده کلیه به نام نفرون می باشد. هر نفرون از یک گلومرول و یک توبول کلیه تشکیل شده است.

مدولا، لایه میانی کلیه می باشد و حاوی گروههای مخروطی شکلی از مجاری جمع کننده ادرار می باشد. لگمچه کلیه، قسمت داخلی کلیه می باشد که دارای انشعابات و شاخه هایی به طرف حفره هایی به نام کالیس های بزرگ و کوچک می باشد. هر کالیس کوچک، ادرار را از مدولا (لایه میانی کلیه) جمع آوری نموده و سپس آن را به کالیس های بزرگ می ریزد.

نحوه تشکیل ادرار

ادرار از مواد زائدی که بر اثر تصفیه شدن خون در نفرون های کلیه ایجاد شده اند تشکیل می شود. ادراری که در کلیه ها ساخته می شود از طریق حالب ها به مثانه فرستاده می شوند و موقتاً در انجا نگهداری می شوند. به طور طبیعی و تحت کنترل اختیاری، ادراری از مثانه تخلیه شده و از طریق پیشابراه به بیرون ریخته می شود. یک فرد سالم بزرگسال هر روز نیم تا دو لیتر ادرار دفع می کند.

چگونه یک نفرون ادرار می ساز

خونی که وارد نفرون می شود از طریق کلافی مویرگی به نام گلومرول تصفیه می شود مایع تصفیه شده سپس وارد توبول کلیه می شود که درآن فرآیندی  پیچیده از ترشح و بازجذب خون می شوند. اسیدیته خون تنظیم می گردد و میزان آب بدن اصلاح می شود. مایعی که در انتها باقی می ماند را اصطلاحاً "ادرار" می نامند. حدود 95 درصد ادرار را آب تشکیل می دهد. 5 درصد دیگر ادرار را مواد زائد و موادی که بدن بهآنها احتیاج ندارد تشکیل می دهد.

نحوه کنترل ادرار کردن

وقتی مثانه پر از ادرار می شود،اعصاب موجود در دیواره مثانه، علایم یا سیگنالهایی به نخاع می فرستند. سپس سیگنال ها به مثانه پس فرستاده می شوند و باعث انقباض و بیرون فرستاده شدن ادرار می شوند. در بزرگسالان و بچه های بزرگتر، زمان ادرار کردن می تواند تنظیم شود زیرا این فرآیند توسط مغز کنترل می گردد. در نوزادان و بچه های کوچکتر، این کنترل مغز وجود ندارد و وقتی که مثانه پر از ادرار  می شود بدون اختیار خالی می شود. در هنگام تخلیه مثانه یعنی در هنگام ادرار کردن، عضلات دیواره مثانه منقبض شده و دریچه عضلانی در دهانه مثانه باز می شود و ادرار با قدرت از آن بیرون می ریزد.

 

ادامه مطلب...

تعویق عادت ماهیانه و بیبی چک

در صورتی که دستور العمل های مربوط به بیبی چک یا تست خانگی بارداری به درستی انجام شود، بعید استکه نتیجه ی منفی کاذب حاصل شود. تست های بیبی چک اغلب آزمایش HCG نامیده می شوند، زیرا پس از کاشت نو جنین درون دیواره رحم، هورمون HCG آزاد می شود. اما پس از عقب افتادن عادتماهیانه، مدتی طول میکشد تا این هورمون  در آزمایش نشان داده شود. برای مثال، اگر 10 روز پس از تاخیر عادت ماهیانه، تست بارداری انجام دهید و باردار باشید، بعید است که نتیجه ی آن منفی شود.

اما این موضوع در هر فرد متفاوت است، و ممکن است بدن برخی از بانوان با وجود بارداری، هورمون HCG را به درستی ترشح نکند، اما این اتفاق به ندرت رخ دهد. اگر دستورالعمل های مربوط به بیبی چک را به درستی اجرا کرده اید و در نتیجه ان منفی شده است، ممکن است باردار نبوده یا تست اشتباه باشد.

تعویق عادت ماهیانه و نتیجه منفی بیبی چک

همواره بهتر است چند روز صبر کنید و دوباره بیبی چک دیگری را امتحان کنید تا نتیجه ی صحیح حاصل شود. در صورتی که نتیجه مجددا منفی شد،احتمال بارداری بسیار اندک است.

علل دیگر منفی شدن بیبی چک با وجودبارداری عبارتند از :

رقیق بودن بیش از حد ادرار:

اگر پیش از انجام تست بیبی چک،مایعات زیادی مصرف کنید. ممکن است نتیجه ی منفی خاصل شود . برای گرفتن نتیجه ی بهتر، از نوشیدن بیش از حد مایعات پیش از انجام تست خودداری کنید.

انجام تست در ساعات نامناسب روز:

اکیدا توصیه می شود که تست بیبی چک را در اولین ادرار صبحگاهی انجام دهید. زیرا در این ساعت میزان بیشتری از هورمون HCG در ادرار جمع می شود.

نکته ی قابل توجه این استکه نشان دادن نتیجه ی مثبت بیبی چک هرگز اشتباه و کاذب نیست. اما متابولیک میتوان در نتیجه ی منفی تردید کرد.

اگر استفاده از بیبی چک نتیجه بخش نبود، می توانید از مدل های دیگر آن استفاده کنید. انواع مختلف بیبی چک های بارداری در بازار وجود دارند، اما سعی کنید از تستهای ارزان قیمت استفاده نکنید، زیرا کیفیت و دقت آنها پایین تر و احتمال خطا در آنها بیشتر است.

مکمل های محرک بارداری

اگر عادت ماهیانه شما عقب افتاده اما نتیجه تست بیبی چک نیز منفی است، بهتر است  چند روط صبر کنید. ممکن است خونریزی آغاز شود، افرادی که برای بارداری تلاش می کنند، اغلب در صورت تعویق خونریزی، به سرعت به سراغ تست بارداری می روند، زیرا امید دارند که تاخیر در عادت ماهیانه نشانه ی بارداری باشد، اما همیشه این گونه نیست.

ممکن است شما یا همسرتان با مشکلات ناباروری روبرو باشید. در این شرایط می توانید از مکمل های ویژه ناباروری استفاده کنید

ممکمل های بارداری برای بانوان

تعدادی از مهمترین مکمل های مفید برای بانوانی که با مشکل باردار نشدن روبرو هستند:

روی (زینک): اگر در تلاش هستید تا باردار شوید، باید قرص مکمل زینک جز رژیم غذایی روزانه شما باشد، زیرا در بانوان به تقویت باروری و تخمک گذاری و در مردان به تولید اسپرم و تستسترون کمک بسیاری می کند.

اسید فولیک:  یکی از ضروریات بارداری بانوان اسید فولیک است، انجمن بارداری آمریکا مصرف این ماده را برای هر فردی که میخواهد مادر شود توصیه می کند،زیرا به بدن کمک می کند تا گلبول قرمز تولید کند.

مولتی ویتامین: مواد مغذی نقش بسیار مهمی در بارداری دارند. برای افزایش  بارداری، مصرف میزان قابل توجهی از مولتی ویتامین ضروری است.

کوآنزیم: بر اساس آزمایش های انجام شده، این مکمل می تواند تعداد اسپرم در مردان را افزایش داده و کیفیت تخمک بانوان را بهبود بخشد.

اسیدهای چرب امگا3:  روغن ماهی یا روغن مغز خشکبار سرشار از اسیدهای چرب امگا3 هستند که تنها از طریق غذا دریافت می شوند. این اسیدهای چرب به بهبود کیفیت نطفه کمک می کنند.

آهن: تمامی مادران باردار روزانه به 27 میلیگرم آهن نیاز دارند. آهن برای تامین اکسیژن گلبول های قرمز شروری است و عملکرد ارگان تناسلی را بهبود می بخشد.

کلسیم: به محض باردار شدن، بدنتان و جنین به مقدار فراوانی کلسیم احتیاج دارند. به همین دلیل باید از همین حالا مصرف کلسیم را شروع کنید. بهتر است روزانه 1000 میلی گرم کلسیم مصرف کنید.

ویتامین B6 : توصیه می شود پیش از باردار شدن و همچنین با مشاهده اولین علائم بارداری، برای کاهش عوارض و مشکلات آینده از ویتامین B6 استفاده کنید.

مکمل های بارداری برای بارداری

آیا عادت ماهیانه شما عقب افتاده است اما تست بیبی چک تان منفی است؟  عدم موفقیت در باردار شدن همیشه ناشیاز مشکلات بانوان نیست، گاهی مردان نیز در این زمینه نقش دارند، گاهی مردان با تعداد پایین اسپرم روبرو هستند و به مکمل های ویژه خود نیاز دارند.

برخی از مکمل های مورد نیاز بین اقایان و بانوان مشترک اند، مانند:

 • روی
 • مولتی ویتامین
 • کوآنزیم

اما مکمل های مخصوص آقایان عبارتند از:

انتی اکسیدان ها:

با مصرف انتی اکسیدان ها کیفیت اسپرم ها بهبود پیدا می کند. آنتی اکسیدان ها را می توانید از طریق غذا، ویتامین ها یا مکمل ها دریافت کنید.

ال کارنیتین:

ماده ای است که انرژی و جهش اسپرم را افزایش می دهد و موجب می شود اسپرم براحتی و با سرعت بیشتری وارد رحم شود. به شما و همسرتان پیشنهاد می کنیم پیش از اقدام به بارداری مصرف مکمل های ویژه را شروع کنید، تا براحتی بتوانید باردار شوید.

دلایل عقب افتادن عادت ماهیانه

گاهی ممکن است اقدامی برای بارداری انجام نشده باشد، اما عادت ماهیانه به تعویق بیفتد، و نتیجه تست بیبی چک منفی باشد، دلایل متعددی برای این تاخیر وجود دارند مانند:

 • بارداری
 • استرس
 • مصرف دارو
 • عدم تعادل هورمونی
 • یائسگی
 • اختلالات تیروئید
 • افراط در ورزش
 • بیماری

بسیاری از بانوان حتی در 18 سالگی نیز ممکن است عقب افتادن عادت ماهیانه را تجربه کنید. گاهی ممکن است علت آن مشکل پزشکی باشد، گاهی نیز فقط یک بار در طول زندگی اتفاق افتاده و تا دوران یائسگی دیگر تجربه نمی شود.

اگر به هر دلیلی، بیشتر از دو بار با سیکل قاعدگی نامنظم روبرو شدید یا به طور مرتب عادت ماهانه عقب می افتد و نتیجه تست بارداری تان منفی است، حتما به پزشک مراجعه کنید، احتمالا عدم تعادل هورمونی یا اختلال دیگری وجود دارد. اگر برای بارداری اقدام کرده اید اما نتیجه ای حاصل نمی شود، پزشک می تواند با تجویز مکمل ها، لقاح مصنوعی یا روش های دیگر درمان ناباروری، شانس بارداری را افزایش دهد.

ادامه مطلب...

ایمنی درمانی در سرطان

پارسیان آوید: در نشست سالانه پیشرفتهای علمی آمریکا، خبردستاورد جدیدی در درمان سرطان منتشر شد که می تواند دنیای بیماران سرطانی را عوض کند. در این روش که بر پایه ایمنی درمانی است، از سیستم ایمنی بدن فرد بیمار برای مبارزه باسلولهای سرطانی کمک گرفته می شود. در حال حاضر متخصصان از روشهای مرسومی چون جراحی، پرتو درمانی و... برای مهار سرطان کمک می گیرند وایمنی درمانی به دلیل خطراتی که داشته کمتر مورد استفاده قرار گرفته ولی محققان مرکز تحقیقات فرد هاچینسون به روشهای کنترل شده تری دست یافتند که این خطرات را کم می کند.

درمان سرطان

روش های رایج کدامند؟
روشهای رایج در درمان سرطان که پزشکان براساس نوع سرطان، میزان گستردگی و شرایط بیمار پیش می گیرند، جراحی، پرتو درمانی، شیمی درمانی و هورمون درمانی هستند.

جراحی: جراحی یک روش سریع برای حذف تومورهای سرطانی از داخل بدن بیمار است. این روش برای تورموهایی به کار میرود که گسترش پیدا نکردند یا در اصطلاح پزشکی متاستاز نداده اند.
جراحی یک روش تضمین شده برای حذف سلولهای سرطانی نیست و در صورت لزوم، پزشکان بخش هایی از لنف سالم را هم برمی دارند تا از عدم سرایت سرطان مطمئن شوند. گاهی به جای جراحی از پرتوهای لیزر استفاده می کنند یعنی با استفاده از پرتوهای قوی لیزر، تورمور سرطانی را می سوزانند که در سرطانهایی مانند رحم و پوست پرکاربردتر است.

پرتودرمانی: در روش پرتودرمانی با استفاده از اشعه ایکس یا گاما، امواجی تولید می شود که اسیب های ژنتیکی به تومورهای سرطانی وارد می کند و در نهایت، این جریان به مرگ سلولهای سرطانی منجر می شود. در این روش، سلولهای سالم هم اسیب می بینند اما در زمان کوتاهی بازسازی می شوند. روش پرتودرمانی عوارضی مانند بی اشتهایی، ریزش مو در محل پرتودرمانی، تغییراتی در پوست و... را به همراه دارد. گاهی پزشکان از ترکیب روش جراحی و پرتودرمانی استفاده می کنند تا مطمئن شوند سلولهای سرطانی میکروسکوپی هم از بین رفته اند. شدت پرتودرمانی و تعداد دفعات ان به نوع سرطان و وضعیت بیمار بستگی دارد.

شیمی درمانی: شیمی درمانی یعنی استفاده از داروهای ضدسرطان قوی که عموما برای سرطانهای پیشرفته تجویز می شوند. ۵۰ نوع داروی ضد سرطان وجود دارند که پزشکان از ترکیب داروها استفاده می کنند. این داروها از طریق سرم وارد خون میشوند و به گونه ای به سلولهای سرطانی آسیب میزنند که دیگر توانایی ساخت DNA ندارند. شیمی درمانی عوارضی چون طاسی، خونریزی، عفونت و... را همراه دارد.

هورمون درمانی: رشد بعضی سرطان ها بستگی به ترشح نوعی هورمون در بدن دارد مثل سرطان سینه در خانمها. درمورد چنین سرطان هایی از هورمون درمانی استفاده می شود که در واقع از ترشح هورمونی که باعث رشد سرطان می شود، جلوگیری می کند مثلا برای زنان مبتلا به سرطان سینه داروهای ضداستروژنی تجویز میشود.

تحقیقات جدید چه می گوید؟
پژوهش های مرکز تحقیقات فردهاچینسون روی بیمارانی امتحان شده که سایر روشهای درمانی سرطان روی آنها انجام شده، به نتیجه نرسیده اند و پزشکان از انها قطع امید کرده اند. در این تحقیق، ۳۵نفر که مبتلا به لوسمی حاد لنفوئیدی در مرحله بسیار پیشرفته بودند، به روش ایمنی درمانی تحت مداوا قرار گرفتند. لوسمی حاد لنفوئیدی نوعی سرطان خون است که سلول های لنفاوی را مورد تهاجم قرار می دهد اما از این تعداد، ۹۴ درصد مبتلایان بهبود پیدا کردند. ۴۰ نفر دیگر از بیماران حاضر در این پژوهش، مبتلا به لنفوم غیر هاجکین، نوعی سرطان در سلولهای سفید خون بودند که روش جدید درمان روی ۸۰درصد بیماران موثر بوده و برای یک سال ونیم بیماری آنها را در وضعیت خاموش فرو برده است. به گفته دکتر استنلی ریدل، سرپرست این تحقیقات، دستاوردهای به دست آمده در درمان سرطان بی سابقه بوده و دریچه جدیدی را به روی درمان این بیماری باز می کند.

توفان سایتوکین چیست؟
در روش ایمنی درمانی خطر تجمع سلول های دفاعی بدن وجود دارد که اصطلاحا به آن توفان سایتوکین گفته می شود؛ به همین دلیل تا امروز روش پررنگی در درمان سرطان نبوده و فقط برای بیمارانی به کار رفته که سایر روشهای درمانی کمکی به درمان بیماری آنها نکرده اما تحقیقات دکتر ریدل و همکارانش به روشهای متعادل تری در ایمنی درمانی دست یافته است. دکتر ریدل می گوید: «این روش هم مانند سایر روشهای درمانی مثل شیمی درمانی و پرتو درمانی به همه بیماران سرطانی کمک نخواهد کرد اما به نظر من، در آینده روش اصلی درمان سرطان خواهد بود.»

ایمنی درمانی چه می کند؟
ایمنی درمانی سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند تا خودش وارد جنگ برای نابودی تومورهای سرطانی شود. سلول هاى سرطانی این توانایی را دارند که خودشان را از دید سیستم ایمنی بدن دور نگه دارند و در سکوت و خاموشی سلولهای سالم بدن را هدف قرار دهند. ایمنی درمانی قدرت دید فراتری به سیستم ایمنی بدن می دهد تا حتی سلولهای سرطانی از دید او پنهان نمانند. روش کار به این شکل است که سلولهای T را از بدن بیمار خارج می کنند. سلولهای T نوعی گلبول سفید هستند که مهم ترین ابزار بدن برای مبارزه با بیماریهای عفونی و سرطان محسوب می شوند. بعد از خارج کردن این سلولها، مهندسان ژنتیک وارد کار می شوند و با تغییری در سلول های Tو اضافه کردن آنتی ژن مصنوعی، این سلول ها را مجهز به راداری می کنند تا قدرت پیدا کردن سلولهای سرطانی را داشته باشد. سلولهای سرطانی حاوی نوع خاصی پروتئین هستند که این رادار قدرت شناسایی أن رأ دارد. گلبولهای سفید مجهز شده، دوباره وارد بدن میشوند تابه جنگ سلول هاى سرطانی بروند. و در نهایت پارسیان آوید شما را در هر زمینه ای از خدمات  (کودک، سالمند، بیمار )،آگاهی های لازم را در اختیار شما قرار می دهند.

ادامه مطلب...
تماس با خدمات پرستاری