گلسترول بالا

دیابت

نکته های مهم درباره ی دیابت

دیابت بیماری است که بدن قادر به تولید یا استفاده مناسب و ذخیره گلوکز (نوعی قند) نیست. در این حالت میزان گلوکز در جریان خون باقی مانده و در نتیجه قند خون بیشتر از حد طبیعی می شود. دیابت دیابت دارای دو نوع است؛ در دیابت نوع اول تولید انسولین به طور کامل در بدن

بیشتر بخوانید