گوشت بدون چربی

شیر مادر

تقویت شیر مادر

شیردهی پستانی فشار مضاعفی به مادر وارد می کند. برای این کار محتاج انرژی بیشتری هستید و برای تامین نیازهای بدنتان به برخی از ویتامین ها و مواد معدنی خاص نیاز خواهید داشت. شیر مادر پس از نه ماه نظارت دقیق بر آنچه می خورید، اکنون مایلید پس از تولد فرزندتان، هر آنچه را که

بیشتر بخوانید