گوشت ها

بیماران مبتلا به سلیاک

توصیه های تغذیه ای در بیماران مبتلا به سلیاک

بیماری سلیاک یک اختلال خود ایمنی روده باریک است که به شکل ارثی منتقل می شود. در این بیماری پرزهای روده آسیب دیده و سبب اختلال در جذب گلوتن موجود در برخی مواد غذایی شده و علادم عدم تحمل ایجاد می کند. گلوتن یک نام کلی برای پروتئین های غلاتی مانند گندم، جو و جو

بیشتر بخوانید